معنی و ترجمه کلمه کارخانه سیم سازى به انگلیسی کارخانه سیم سازى یعنی چه

کارخانه سیم سازى

wirework

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها