معنی و ترجمه کلمه کارخانه ى اسلحه سازى به انگلیسی کارخانه ى اسلحه سازى یعنی چه

کارخانه ى اسلحه سازى

armory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها