معنی و ترجمه کلمه کارخانه کره گیرى به انگلیسی کارخانه کره گیرى یعنی چه

کارخانه کره گیرى

creamery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها