معنی و ترجمه کلمه کارخانه گاز به انگلیسی کارخانه گاز یعنی چه

کارخانه گاز

gashouse
gasworks

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها