معنی و ترجمه کلمه کارخانه گدازگرى به انگلیسی کارخانه گدازگرى یعنی چه

کارخانه گدازگرى

smeltery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها