معنی و ترجمه کلمه کاردانى به انگلیسی کاردانى یعنی چه

کاردانى

know how
policy
resource
skill
tact

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها