معنی و ترجمه کلمه کاردک نقاشى به انگلیسی کاردک نقاشى یعنی چه

کاردک نقاشى

palette knife
pallet knife

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها