معنی و ترجمه کلمه کارد بزرگ و سنگین به انگلیسی کارد بزرگ و سنگین یعنی چه

کارد بزرگ و سنگین

machete

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها