معنی و ترجمه کلمه کارد رومیزى داراى تیغه مضرس به انگلیسی کارد رومیزى داراى تیغه مضرس یعنی چه

کارد رومیزى داراى تیغه مضرس

steak knife

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها