معنی و ترجمه کلمه کارد و چنگال به انگلیسی کارد و چنگال یعنی چه

کارد و چنگال

cutlery
tableware

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها