معنی و ترجمه کلمه کارشکن به انگلیسی کارشکن یعنی چه

کارشکن

obstructionist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها