معنی و ترجمه کلمه کارمایه اى به انگلیسی کارمایه اى یعنی چه

کارمایه اى

energetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها