معنی و ترجمه کلمه کارمند استاژ به انگلیسی کارمند استاژ یعنی چه

کارمند استاژ

probationer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها