معنی و ترجمه کلمه کارمند شهردارى یا فرماندارى به انگلیسی کارمند شهردارى یا فرماندارى یعنی چه

کارمند شهردارى یا فرماندارى

town clerk

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها