معنی و ترجمه کلمه کارهاى شیطانى کردن به انگلیسی کارهاى شیطانى کردن یعنی چه

کارهاى شیطانى کردن

diabolize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها