معنی و ترجمه کلمه کاروانسراى به انگلیسی کاروانسراى یعنی چه

کاروانسراى

caravansary
caravanserai
khan

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها