معنی و ترجمه کلمه کاروبار به انگلیسی کاروبار یعنی چه

کاروبار

affair

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها