معنی و ترجمه کلمه کارى که با بیل انجام مى دهند به انگلیسی کارى که با بیل انجام مى دهند یعنی چه

کارى که با بیل انجام مى دهند

spadework

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها