معنی و ترجمه کلمه کارى که سرسرى یا از روى بى پروایى انجام دهند به انگلیسی کارى که سرسرى یا از روى بى پروایى انجام دهند یعنی چه

کارى که سرسرى یا از روى بى پروایى انجام دهند

slapdash

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها