معنی و ترجمه کلمه کارى که کسى به آن عشق و علاقه دارد به انگلیسی کارى که کسى به آن عشق و علاقه دارد یعنی چه

کارى که کسى به آن عشق و علاقه دارد

hobby

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها