معنی و ترجمه کلمه کارى به انگلیسی کارى یعنی چه

کارى

acting
active
currie
curry
drastic
effective
energetic
impotence
impotency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها