معنی و ترجمه کلمه کارکرد به انگلیسی کارکرد یعنی چه

کارکرد

function

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها