معنی و ترجمه کلمه کارکن به انگلیسی کارکن یعنی چه

کارکن

purgative
purge
workable
working

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها