معنی و ترجمه کلمه کارگاه مونتاژ به انگلیسی کارگاه مونتاژ یعنی چه

کارگاه مونتاژ

fitting shop

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها