معنی و ترجمه کلمه کارگر حفار به انگلیسی کارگر حفار یعنی چه

کارگر حفار

navvy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها