معنی و ترجمه کلمه کارگر روز مزد به انگلیسی کارگر روز مزد یعنی چه

کارگر روز مزد

day laborer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها