معنی و ترجمه کلمه کارگر شانه زنى به انگلیسی کارگر شانه زنى یعنی چه

کارگر شانه زنى

comber

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها