معنی و ترجمه کلمه کارگر طرفشو به انگلیسی کارگر طرفشو یعنی چه

کارگر طرفشو

dishwasher

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها