معنی و ترجمه کلمه کارگر عضو دسته معینى از کارگران راه آهن به انگلیسی کارگر عضو دسته معینى از کارگران راه آهن یعنی چه

کارگر عضو دسته معینى از کارگران راه آهن

section hand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها