معنی و ترجمه کلمه کارگر غیر ماهر به انگلیسی کارگر غیر ماهر یعنی چه

کارگر غیر ماهر

navvy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها