معنی و ترجمه کلمه کارگر ماهر به انگلیسی کارگر ماهر یعنی چه

کارگر ماهر

journeyman

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها