معنی و ترجمه کلمه کارگر و رنجبر به انگلیسی کارگر و رنجبر یعنی چه

کارگر و رنجبر

proletariat

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها