معنی و ترجمه کلمه کارگر یا ماشینى که پوست مى کند به انگلیسی کارگر یا ماشینى که پوست مى کند یعنی چه

کارگر یا ماشینى که پوست مى کند

barker

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها