معنی و ترجمه کلمه کارگمارى به انگلیسی کارگمارى یعنی چه

کارگمارى

employment

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها