معنی و ترجمه کلمه کاریز به انگلیسی کاریز یعنی چه

کاریز

canal
drainpipe
flume
gully

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها