معنی و ترجمه کلمه کار آزمودگى دریایى به انگلیسی کار آزمودگى دریایى یعنی چه

کار آزمودگى دریایى

seamanship

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها