معنی و ترجمه کلمه کار آموزى به انگلیسی کار آموزى یعنی چه

کار آموزى

noviciate
novitiate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها