معنی و ترجمه کلمه کار برده به انگلیسی کار برده یعنی چه

کار برده

overwrought

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها