معنی و ترجمه کلمه کار بزرگ به انگلیسی کار بزرگ یعنی چه

کار بزرگ

achievement
feat
magnum opus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها