معنی و ترجمه کلمه کار توام و دسته جمعى به انگلیسی کار توام و دسته جمعى یعنی چه

کار توام و دسته جمعى

synergism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها