معنی و ترجمه کلمه کار دسته جمعى به انگلیسی کار دسته جمعى یعنی چه

کار دسته جمعى

teamwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها