معنی و ترجمه کلمه کار سخت به انگلیسی کار سخت یعنی چه

کار سخت

perspiration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها