معنی و ترجمه کلمه کار سوزن دوزى به انگلیسی کار سوزن دوزى یعنی چه

کار سوزن دوزى

needlework

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها