معنی و ترجمه کلمه کار شکن به انگلیسی کار شکن یعنی چه

کار شکن

ratter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها