معنی و ترجمه کلمه کار نامعقول کردن به انگلیسی کار نامعقول کردن یعنی چه

کار نامعقول کردن

extravagate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها