معنی و ترجمه کلمه کار پر اهمیت به انگلیسی کار پر اهمیت یعنی چه

کار پر اهمیت

piece de resistance

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها