معنی و ترجمه کلمه کار پیچیده به انگلیسی کار پیچیده یعنی چه

کار پیچیده

complicacy

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها