معنی و ترجمه کلمه کار کردن به انگلیسی کار کردن یعنی چه

کار کردن

act
function
get on
go
second hand
swink
work

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها