معنی و ترجمه کلمه کار کننده باهواى فشرده به انگلیسی کار کننده باهواى فشرده یعنی چه

کار کننده باهواى فشرده

pneumatic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها