معنی و ترجمه کلمه کار یکنواخت و آهسته به انگلیسی کار یکنواخت و آهسته یعنی چه

کار یکنواخت و آهسته

jog trot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها